ارفک نهادی است مردمی با شماره ثبت ۴۷۲۱۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۸۳۴۳۵۷۵ که از مرداد ماه ۱۳۹۵ در راستای حمایت، آموزش و توانمندسازی کودکان در معرض آسیب و کمبرخوردار به ویژه کودکان کار در منطقه دروازه غار زیر نظر وزارت کشور در حال فعالیت می‌باشد. همچنین ارفک در طول سالیان گذشته توانسته است حدود ۳۰۰۰ کودک و ۱۰۰۰ مادر را در سطح کشور از نظر علمی، آموزشی، فنی، بهداشتی و مهارت‌های فردی توانمند سازد و تاکنون موفق به امر اشتغالزایی، توسعه و توانمندسازی بیش از ۵۰ نیروی کار شده است.

همچنین در راستای فعالیت‌ها و خدمات رسانی‌ها در بخش فرااستانی نیز ارفک موفق به گسترش فعالیت‌های آموزشی، بهداشت و درمان، حمایتی و مددکاری، معیشتی و مهارت‌آموزی در بیش از ۱۲ استان کشور شامل سیستان و بلوچستان، کهگیلویه و بویراحمد، لرستان، کرمان، خراسان جنوبی، خوزستان، بوشهر، ایلام، کرمانشاه، مناطق محروم استان تهران و … شده است، که مهر،بانان (داوطلبین) ارفک به صورت مقطعی و مستمر در حال فعالیت می‌باشد.

۰ ساعت

کار داوطلبانه در سال

۰ ساعت

خدمات دهی آموزشی، توانمند سازی و حمایت در سال

۰

مهرآموز تحت پوشش

مهر،بان شو