تیم ما

اعضای هیئت مدیره

معین کامرانی

مدیر عامل

آصفه کامرانی

رئیس هیئت مدیره

رضا زمانی فرد

عضو اصلی

داود خسروی

خزانه دار